Vydáváme stínová stanoviska a odůvodnění podněty k reklamám, které jsou podle nás sexistické nebo založené na genderových stereotypech. Stanoviska a podněty zpracovávají naše členky a členové a hlasuje o nich expertní panel.

Stínová stanoviska vydáváme k reklamám, které už projednala Rada pro reklamu, a jsou alternativou k jejímu rozhodnutí. Ve stanoviscích si můžete přečíst naše posouzení dané reklamy citlivé k otázce sexismu a genderových stereotypů.

Kromě stínových stanovisek podáváme také odůvodněné podněty Radě pro reklamu nebo živnostenským úřadům na ty reklamy, které podle nás obsahují sexistické nebo genderově stereotypní prvky. Snažíme se tak upozorňovat na reklamy, které jsou podle nás problematické a Rada nebo živnostenské úřady by je měli posoudit a jednat se zadavateli o nápravě.

Podaná stínová stanoviska a odůvodněné podněty za rok 2017

 • odůvodněný podnět č.j. 001/2017 (Národní muzeum), verdikt: Stínová rada podává odůvodněný podnět, neboť předmětná reklama je v rozporu s dobrými mravy, protože obsahuje diskriminaci z důvodu pohlaví a věku, snižuje lidskou důstojnost prostřednictvím stereotypního a dehonestujícího zobrazení stáří a ženství. Zároveň předmětná reklama obhajuje chování vůči ženám, které je v rozporu s dobrými mravy, datum schválení: 29.1.2017

Podaná stínová stanoviska a odůvodněné podněty za rok 2016

 • odůvodněný podnět č.j. 006/2016 (Granette & Starorežná Distilleries), verdikt: Stínová rada podává odůvodněný podnět, neboť předmětná reklama je v rozporu s dobrými mravy a společenskou zodpovědností. Snižuje lidskou důstojnost tím, že objektifikuje ženské tělo. K objektifikaci dochází prostřednictvím obrazového zobrazení a současného užití dvojsmyslného slovního označení „pozadí“. Dále reklama podprahově vysílá sdělení, že užívání alkoholu může souviset se společenským úspěchem (muže), datum schválení: 29.1.2017
 • odůvodněný podnět č.j. 005/2016 (Snadnehypoteky.cz, s. r. o.), verdikt: Stínová rada podává odůvodněný podnět, neboť předmětné reklamní spoty jsou v rozporu s dobrými mravy a snižují lidskou důstojnost tím, že využívají genderové stereotypy, ageismus a mýtus krásy,  datum schválení: 29.1.2017
 • odůvodněný podnět č.j. 004/2016 (BVV Veletrhy Brno), verdikt: Stínová rada podává odůvodněný podnět, neboť předmětná reklama využívá objektifikace – redukuje muže na pouhý objekt a tím snižuje jeho lidskou důstojnost, datum schválení: 29.1.2017
 • odůvodněný podnět č.j. 003/2016 (Reklama Semtex Energy), verdikt: Stínová rada podává odůvodněný podnět, neboť předmětná reklama je v rozporu s dobrými mravy, protože snižuje lidskou důstojnost tím, že v nadměrné míře objektifikuje ženské tělo. K objektifikaci dochází prostřednictvím obrazového zobrazení a užitých slov, datum schválení: 8.10.2016
 • stínové stanovisko č.j. 002/2016 (Reklama AEROFILMS, s.r.o.), verdikt: Stížnosti se nevyhovuje, předmětná reklama není v rozporu s dobrými mravy, snižuje lidskou důstojnost a zneužívá předsudků, datum schválení: 8.10.2016
 • stínové stanovisko č.j. 001/2016 (Reklama Budějovického Budvaru), verdikt: Stížnosti se vyhovuje, předmětná reklama je v rozporu s dobrými mravy, snižuje lidskou důstojnost a zneužívá předsudků, datum schválení: 15.3.2016

Podaná stínová stanoviska a odůvodněné podněty za rok 2015

 • stínové stanovisko č.j. 003/2015 (Reklama Rádia Expres FM, zobrazení nahoty v reklamě), verdikt: Stížnost se zamítá, předmětná reklama není v rozporu s dobrými mravy ani nesnižuje lidskou důstojnost, datum schválení: 23.5.2015
 • odůvodněný podnět č.j. 002/2015 (TV spot restaurace Máneska, snížení lidské důstojnosti a genderové stereotypy), verdikt: Stínová rada konstatuje, že předmětná reklama je v rozporu s dobrými mravy, datum schválení: 22. 2. 2015
 • stínové stanovisko č.j. 001/2015 (klenoty Aurum, sexismus a lidská důstojnost), verdikt: Stínová rada konstatuje, že předmětná reklama je v rozporu s dobrými mravy a snižuje lidskou důstojnost, datum schválení: 12. 2. 2015

Podaná stínová stanoviska a odůvodněné podněty za rok 2014

 • odůvodněný podnět č.j. 006/2014 (společnost Jazykový institut, sexismus a stereotypní zobrazení žen a mužů), verdikt: Stínová rada podává odůvodněný podnět, datum schválení: 16. 1. 2015
 • odůvodněný podnět č.j. 005/2014 (Laura Janáčková, genderové stereotypy v politické kampani a trivializace tématu účasti žen v politice), verdikt: Stínová rada podává odůvodněný podnět, datum schválení: 10.10.2014
 • odůvodněný podnět č.j. 004/2014 (společnost Gas Familia, snížení lidské důstojnosti v billboardové reklamě), verdikt: Stínová rada podává odůvodněný podnět, datum schválení: 4. 10. 2014
 • stanovisko č.j. 003/2014 ( IZOMAT Praha s.r.o., zobrazení dívky s hlubokým výstřihem a sloganem “Bez nás nepostavíte”), verdikt: stížnosti se vyhovuje, datum schválení: 5. 9. 2014
 • stanovisko č.j. 001/2014 (Galerie hl. m. Prahy, zobrazení nahého těla v reklamě na uměleckou výstavu), verdikt: stížnost se zamítá, datum schválení: 5. 9. 2014