• Reklama prodává více než jen zboží – představuje zároveň hodnoty a obrazy mužství a ženství – které zpětně ovlivňují náš pohled na svět i nás samotné.
  • Využívání stereotypů v reklamě vede k přehlížení širokého spektra rolí, situací a vlastností reálných žen a mužů.
  • Užívání těchto obrazů v  reklamě je také problematické, protože přispívá k udržování (genderové) nerovnosti ve společnosti, která se odráží např. ve znevýhodnění žen na trhu práce, nebo naopak znevýhodnění můžu ve sféře rodiny.
  • Prezentace žen v podřízených až ponižujících pozicích může přispívat k toleranci násilí na ženách.
  • Reklamní obrazy mají rovněž vliv na vnímání vlastního těla. Tento „mýtus krásy” se odráží v nespokojenosti s vlastním tělem, která vede až k poruchám příjmu potravy (anorexie, bulimie).

45154_625543647628019_4064090129347698534_n