Bojujeme proti SEXismu a genderově nekorektní reklamě!

 

Naše poslání

Na způsobu zobrazení žen a mužů v reklamě (nám) záleží, a proto bojujeme proti sexistické a genderově nekorektní reklamě!

Naše vize

Chceme společnost založenou na rovnosti, a proto aktivně pracujeme na kultivaci reklamního prostředí a veřejného prostoru.

O nás

Jsme skupina aktivních občanů a občanek, kterým vadí sexistická reklama a nechtějí ji ve veřejném prostoru. Sexismus je stejně jako například rasismus pouze dalším druhem diskriminace ve společnosti!

Stínovou radu pro reklamu jsme se rozhodli založit proto, aby reflektovala činnost Rady pro reklamu, jakožto samoregulačního orgánu v oblasti reklamy v České republice.

Prostřednictvím Stínové rady pro reklamu upozorňujeme na problém sexistické a genderově stereotypní reklamy, která má často negativní dopad na společnost, včetně dětí. Těmto oblastem se dle našeho názoru Rada pro reklamu nevěnuje dostatečně. Z rozhodnutí Rady pro reklamu vyplývá, že její kompetence rozeznat a sankcionovat reklamu, která snižuje lidskou důstojnost a která je v rozporu s principem rovnosti všech bez ohledu na pohlaví je nízká. Prostřednictvím své činnosti chceme přispět ke zefektivnění činnosti Rady pro reklamu a ke snížení výskytu sexistické a genderově stereotypní reklamy.

Od roku 2015 působíme jako zapsaný spolek. Stínovou radu pro reklamu tvoří 2 subjekty – členská základna složená z členů a členek zapsaného spolku a expertní panel.

Reklama je veřejné médium, které nás každodenně ovlivňuje, proto i my při své činnosti usilujeme o co největší transparentnost – naše stanoviska a podněty pravidelně zveřejňujeme.

Stanovy a jednací řád

Na následujícím odkazu jsou uveřejněny naše stanovy a jednací řád schválené zakládajícími členy a členkami Stínové rady pro reklamu ze dne 20. 8. 2015.