Ovlivňovat a spolupodílet se na podobě veřejného prostoru a reklamy v ní umístěné může každý/á z nás.

1.) Aktivní občan/občanka

Jako aktivnímu občanovi nebo občance by vám mělo záležet na tom, jak vypadá veřejný prostor v místě, kde žijete nebo se pohybujete. V případě, že narazíte na sexistickou reklamu (ve venkovním prostředí, časopise, TV, rádiu), máte několik možností, jak proti ní zakročit:

  • Podejte podnět na reklamu Radě pro reklamu

Na stránkách Rady pro reklamu využijte formulář a reklamu, kterou považujete za sexistickou, nahlaste. V tomto případě si připravte fotografii, print screen nebo on-line odkaz dané reklamy.

Seznam všech posuzovaných podnětů naleznete zde.

  • Znáte zadavatele/lku reklamy? Je to váš známý/vaše známá? Zkuste si s ní/m promluvit a celou situaci ji/mu vysvětlit.

Zde můžete najít inspiraci k argumentaci proti sexistické reklamě.

  • Neznáte zadavatele/zadavatelku reklamy osobně, ale je dohledatelný/á např. na internetu?

Napište mu/ji e-mail nebo dopis a v něm vysvětlete, proč se vám daná reklama nelíbí a co je na ní špatně.

  • Podejte podnět na reklamu nám – Stínové radě pro reklamu

Pošlete nám e-mail s fotografií, print-screenem nebo on-line odkazem na danou reklamu, kterou považujete za sexistickou nebo reklamu, u které se sami nemůžete rozhodnout, zdali je sexistická či nikoliv.

My reklamu odborně posoudíme a v případě, že ji uznáme za sexistickou, napíšeme místo vás podnět, který sami podáme Radě pro reklamu k prošetření – a vám také pošleme text podnětu, abyste věděli, z jakých důvodů jsme reklamu posoudili jako sexistickou.

V případě, že se nebude jednat podle našeho názoru o sexistickou reklamu, napíšeme vám v odpovědi na váš e-mail vysvětlení.

E-maily posílejte na srpr@gmail.com.

  • Nominujte reklamu do soutěže Sexistické prasátečko

Soutěž „Sexistické prasátečko“ má za cíl vybrat nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se v  Česku můžeme setkat. Záměrem soutěže není jejich zhotovitele či zhotovitelky odsoudit, ale upozornit je na to, že sexistická reklama má závažné sociální dopady.

Soutěž pořádá již 9. rokem brněnská nezisková organizace Nesehnutí.

Nominujte reklamu prostřednictvím formuláře na www.prasatecko.cz nebo pošlete e-mailem   na zenskaprava@nesehnuti.cz.

2.) Zadavatelé/zadavatelky reklam

Pokud jste zadavatel/ka reklamy, měl/a byste dbát na to, aby reklama na vaše služby/produkt byla chytrá, vtipná, zajímavá a nevyužívala jakéhokoliv druhu diskriminace, mezi které počítáme i sexismus.

Pokud chcete do prostoru vypustit novou reklamu nebo mediální kampaň, ale nejste si jistí, zdali splňuje pravidla etické reklamy, kontaktujte nás a my vám nabídneme odborné konzultace – vaši reklamu odborně zhodnotíme a popřípadě vám doporučíme, jak vytvořit nesexistickou reklamu. Genderově korektní reklama prodává mnohem více než ta sexistická!

3.) Reklamní agentury a kreativní studia

Nabízejte svým zákazníkům/zákaznicím kvalitní výstupy, které splňují etický kodex reklamy. Vybudujte si své renomé na genderově a eticky korektní reklamě. Nepřistupujte na nápady zadavatelů/zadavatelek, pokud jsou v rozporu s dobrými mravy nebo etickým kodexem reklamy.

Pokud potřebujete odbornou konzultaci nad návrhem vámi stvořeného reklamního produktu, ozvěte se nám – rádi vám poradíme.