Ovlivňovat a spolupodílet se na podobě veřejného prostoru a reklamy v ní umístěné může každý/á z nás.

Co můžete udělat jako aktivní občan nebo občanka?

Jako aktivnímu občanovi nebo občance by vám mělo záležet na tom, jak vypadá veřejný prostor v místě, kde žijete nebo se pohybujete. V případě, že narazíte na sexistickou reklamu (ve venkovním prostředí, časopise, TV, rádiu), máte několik možností, jak proti ní zakročit:

  • Podejte podnět Radě pro reklamu

Na stránkách Rady pro reklamu využijte formulář a reklamu, kterou považujete za sexistickou nebo genderově nekorektní, nahlaste. V tomto případě si připravte fotografii, print screen nebo on-line odkaz dané reklamy.

Seznam všech posuzovaných podnětů ze strany Rady pro reklamu naleznete zde.

  • Znáte zadavatele/lku reklamy? Je to váš známý/vaše známá? Zkuste si s ní/m promluvit a celou situaci ji/mu vysvětlit.

Zde můžete najít inspiraci k argumentaci proti sexistické reklamě.

  • Neznáte zadavatele/zadavatelku reklamy osobně, ale je dohledatelný/á např. na internetu?

Napište mu/ji e-mail nebo dopis a v něm vysvětlete, proč se vám daná reklama nelíbí a co je na ní špatně.

  • Podejte podnět nám – Stínové radě pro reklamu

Pošlete nám e-mail s fotografií, print-screenem nebo on-line odkazem na danou reklamu, kterou považujete za sexistickou nebo reklamu, u které se sami nemůžete rozhodnout, zdali je sexistická či nikoliv.

My reklamu odborně posoudíme a v případě, že ji uznáme za sexistickou, napíšeme místo vás podnět, který sami podáme Radě pro reklamu k prošetření – vám také zašleme naše odůvodnění, abyste věděli, z jakých důvodů jsme reklamu posoudili jako sexistickou.

V případě, že se nebude jednat podle našeho názoru o sexistickou reklamu, napíšeme vám v odpovědi na váš e-mail vysvětlení.

Vaše podněty posílejte na e-mail stinrpr@gmail.com.

  • Nominujte reklamu do soutěže Sexistické prasátečko

Soutěž „Sexistické prasátečko“ má za cíl vybrat nejvíce sexistickou reklamu, se kterou se v  Česku můžeme setkat. Záměrem soutěže není jejich zhotovitele či zhotovitelky odsoudit, ale upozornit je na to, že sexistická reklama má závažné sociální dopady.

Soutěž pořádá již 9. rokem brněnská nezisková organizace Nesehnutí.

Nominujte reklamu prostřednictvím formuláře na www.prasatecko.cz nebo pošlete e-mailem na zenskaprava@nesehnuti.cz.