Expertní panel schvaluje stanoviska a podněty proti sexistické a genderově stereotypní reklamě, které jsou adresovány Radě pro reklamu, a které průběžně zpracovává členská základna. V expertním panelu jsou zastoupeni jak aktivistky a aktivisti působící v různých oblastech podpory rovnosti žen a mužů a lidských práv, tak akademičtí odborníci a odbornice na genderovou rovnost a média a rovněž lidé přímo z mediální praxe.

Členové a členky expertního panelu

pavel-hornak

Pavel Horňák je vysokoškolský pedagog, zakládající člen Rady pre reklamu Slovenské republiky i její arbitrážní komise, člen Vědecké a umělecké rady Fakulty multimediální komunikace UTB ve Zlíně. Je autorem řady vědeckých studií a publikací o reklamě, jejíž problematikou se zabývá již více jak 35 let. Je zakladatelem prvního vysokoškolského studia marketingové komunikace (FF UK Bratislava) i autorem prvního kodexu reklamní etiky v Československu, a členem odborných porot na reklamních festivalech doma i v zahraničí.

martin-charvat

Martin Charvát působí v reklamě od roku 1994. Jako kreativní ředitel vedl kreativní týmy agentur Leo Burnett a Mark BBDO. Je zakládajícím členem Klubu reklamních textařů/CCC České republiky, členem ADC České republiky a členem prestižního British D&AD. O kreativitě v reklamě přednáší na Vysoké škole ekonomické a v Českém institutu reklamní a marketingové komunikace. V současné době působí jako Executive Creative Director ve studiu Remembership.

jana-juranova

Jana Juráňová působí ve feministické vzdělávací a publikační organizaci ASPEKT. Vystudovala ruštinu – angličtinu, odbor překladatelství. Je autorkou řady divadelních her a prozaických knih, věnuje se překladatelské, redaktorské a editorské činnosti. Od roku 1990 působila v Slovenských pohľadoch a současně pracovala jako komentátorka Rádia Slobodná Európa. V roku 1993 spolu s dalšími založila ASPEKT, kde působí dodnes.

jana-krizkova

Alena Křížková je vědeckou pracovnicí a vedoucí oddělení Gender & Sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Má zkušenost s vedením týmu i jako nezávislá expertka v projektech zaměřených na genderovou rovnost a analýzu a hodnocení politik. Od roku 1998 vedla nebo participovala na více jak třiceti vědeckých projektech včetně sedmi projektů expertního charakteru pro Evropskou komisi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tomáš Pavlas vystudoval Kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT a Genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Dlouhodobě se zabývá otázkami spojenými s rozvojem občanské společnosti, rovnými příležitostmi a genderem. Na Fakultě humanitních studií UK vyučuje kurz Kritická mužská studia a v současnosti působí jako manažer programu Otevřené společnosti o.p.s. s názvem Prosazování genderové rovnosti.

irena-smetackova

Irena Smetáčková působí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Získala doktorát v oboru pedagogická psychologie. Zaměřuje se zejména na problematiku školní socializace, genderových nerovností ve vzdělávání a vývoje genderové identity v prostředí školy. Realizovala několik výzkumů a projektů s širokým dopadem na pedagogickou praxi.

jana-smiggels-kavkova

Jana Smiggels Kavková  je od roku 2009 ředitelkou nestátní neziskové organizace Fórum 50%, která dlouhodobě usiluje o vytvoření společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v politice a ve veřejném životě. Od června 2011 do dubna 2014 byla předsedkyní České ženské lobby, kterou nadále zastupuje v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Je předsedkyní Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.