Úspěch v boji proti sexismu!

Stínová rada pro reklamu napsala odůvodněný podnět k reklamnímu spotu na propagaci Hanácké vodky s názvem „Pro ty, co se zajímají o pozadí projektu“. Zadavatelem je společnost Granette & Starorežná Distilleries, video je dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=ljG36U3QdYQ. Spot je založen na propojení zážitků spojených s konzumací Hanácké vodky a průběhu pracovního pohovoru mladého muže. Dle Stínové rady pro reklamu je předmětná reklama v rozporu s dobrými mravy a etickými principy. Snižuje lidskou důstojnost, a...

Stínový rok 2016

Konec roku je časem rekapitulace toho nejdůležitějšího, co se stalo…a ve stínovém roce 2016 se toho stalo hodně. Dosáhli jsme několika úspěchů ve formě grantů a navázání spolupráce s novými partnery, ale setkali jsme se i s našimi prvními neúspěchy. Kritika neziskových organizací směřuje často k tomu, že neumí být sebekritičtí a přiznávat své chyby. Možná to je tím, že většina našich členů a členek vystudovala genderová studia, kde jsme...