Stínový rok 2016

Konec roku je časem rekapitulace toho nejdůležitějšího, co se stalo…a ve stínovém roce 2016 se toho stalo hodně. Dosáhli jsme několika úspěchů ve formě grantů a navázání spolupráce s novými partnery, ale setkali jsme se i s našimi prvními neúspěchy. Kritika neziskových organizací směřuje často k tomu, že neumí být sebekritičtí a přiznávat své chyby. Možná to je tím, že většina našich členů a členek vystudovala genderová studia, kde jsme...