Studie o vztahu společnosti k současné podobě reklamy

Přiložená studie od Pavla Horňáka, člena našeho expertního panelu, nastavuje zrcadlo vnímání reklamy současnou společností.

Otázky, na které studie u čtyř seti respondentů hledá odpovědi jsou:

  • Je nám reklama v něčem užitečná?
  • V čem nám může být reklama užitečná?
  • Jaké je množství reklamy v médiích? (pocitově)
  • Kde vám reklama nejvíce překáží?
  • Jaké je množství reklamy na soukromých televizních stanicích? (pocitově)

Právě těchto pět otázek dalo nahlédnout do smýšlení dnešní společnosti a jejího názoru na současnou podobu všudypřítomné reklamy.

Jaké hlavní poznatky studie ukázala?

Téměř všichni dotazovaní považují dnešní reklamu za stále aspoň v něčem užitečnou. Devadesát procent z nich si myslí, že množství reklamy je především v televizi až příliš nadbytečné a osmdesát osm procent respondentů by popsalo množství televizní reklamy jako katastrofální.

S panem Horňákem se shodujeme, že situaci s nadbytečnou reklamou je potřeba řešit a že nerespektování divákových potřeb a názorů by mohlo v budoucnu vést k poklesu sledovanosti reklamy a negativně ovlivnit její obecné postavení.

Na celou studii se můžete podívat zde.