Otevřený dopis majiteli pivovaru Bernard

Bojujte společně s námi za veřejný prostor bez sexistické a rasistické reklamy a přidejte svůj podpis pod otevřený dopis majiteli pivovaru Bernard.

Pokud chcete přidat svůj podpis, napište nám na stinrpr@gmail.com 

 

Vážený pane Bernarde,

píšeme Vám tento otevřený dopis, jako lidé, kterým záleží na podobě místa, kde žijeme. Obracíme se na Vás v souvislosti s reklamní kampaní s názvem „Rotující pípa“ Vaší společnosti, která využívá motiv tzv. pin-up girls. Reklamy se v posledních týdnech objevily na řadě billboardů po celé republice.

Tyto reklamy navazují na Vaši online kampaň z předešlých let, vůči které se zvedla vlna kritiky ze strany široké veřejnosti z důvodu jejich sexistického (a v některých případech i rasistického) obsahu. Kromě sexualizovaného (krátké šaty, výrazné líčení, výrazy ve tváři žen apod.) zobrazení žen bez souvislosti s nabízeným produktem (ženy v těchto reklamách pivo nepijí, ale jsou použity pouze k jeho „zkrášlení“), jsme se tak setkali i s polotmavou či černou dvanáctkou a černou lavinou, které jsou ilustrovány ženami s tmavou barvou pleti. Těmito reklamami jste se zapsal po bok například reklamy s „černou sedmnáctkou za super cenu“ prodávající televizi a dalších rasistických reklam na české scéně. Připomeňme, že sexismus a rasismus v reklamě jsou nejen v rozporu se zákony České republiky, ale hlavně jsou neetické a v rozporu s hodnotami vzájemného respektu a tolerance.

V reakci na kritiku veřejnosti k Vaší billboardové kampani vznikla další vlna reklam s označením „feminist edition“. Jsme velmi rádi, že jste zareagoval na veřejnou kritiku a billboardy změnil. Nicméně způsob, který jste si vybral, vnímáme jako velmi nepodařený. Oceňujeme, že jste přistoupil na to, aby Váš obličej byl zobrazen na billboardech. Ovšem tím, že hlava žen byla vyměněna za Vaší, došlo naopak k tomu, že ženské tělo se stalo ještě více anonymním objektem. Udělal jste si legraci ze sebe, ale zároveň jste ponížil ženy. Přes zřejmě dobrý úmysl zůstává nová verze kampaně sexistická a uráží řadu lidí.

Navíc tím, že jste na billboardy přidal slovní spojení „feminist edition“, využil jste stereotypní nahlížení na feminismus jako na směr myšlení, který je přehnaně upjatý. Feminismus se však snaží o prosazování rovnosti mužů a žen ve všech oblastech života a rozvoj společnosti, která není založená na diskriminaci (nejen) na základě pohlaví. Feministické hnutí bylo jedním z pilířů vývoje demokracie v našem státě. V minulosti nám mj. přineslo všeobecné volební právo pro ženy, zlepšení pracovních podmínek žen či legislativní i společenské změny v oblasti domácího násilí. K důležitým historickým osobnostem českého feministického hnutí patřili například i Františka Plamínková, T. G. Masaryk či Vojtěch Náprstek.

Byl by omyl se domnívat, že rovnosti žen a mužů bylo v naší společnosti již dosaženo a že feminismus by neměl hrát důležitou roli i v současnosti. Řada nerovností mezi muži a ženami totiž přetrvává dodnes. Ať už se jedná o více než pětinový rozdíl ve mzdách žen a mužů, nízké zastoupení žen v politice a na rozhodovacích pozicích či odlišné vnímání společenských rolí žen a mužů. A sexismus ve veřejném prostoru k zachovávání tohoto stavu ve velké míře přispívá. Proto bychom mnohem raději viděli i Vás, jak se zcela vážně přihlásíte k feminismu a místo ignorace přetrvávajících nerovností ve společnosti, budete přispívat k vyrovnání postavení žen a mužů.

Jako úspěšný podnikatel a zadavatel reklam máte velký vliv na veřejné mínění a svými reklamami můžete silně ovlivňovat názory veřejnosti. Věříme, že naši výzvu k diskuzi  vezmete jako podnět k přemýšlení.

Navrhujeme, aby prvním vstřícným krokem bylo stažení problematických billboardů a případně nahrazení verzí, která bude v souladu s lidskou slušností, morálkou a etikou a nebude snižovat postavení žen a menšin v naší společnosti – lidskou edici.

Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme kreativní reklamy plné vtipu.

 

Stínová Rada pro reklamu

Sexistický kix

ASPEKT

Nesehnutí

cat2cats

Genderové informační centrum NORA

APERIO – pro zdravé rodičovství

proFem, o.p.s.

Česká ženská lobby

 

Pavla Jenková

Petra Jelínková

Bohumil Čáp

Matěj Michalk Žaloudek

Alena Křížková

Vojtěch Weisbauer

Peter Wagner

Lukáš Haupt

Erik Green

Štěpán Klimeš

Lucia Zachariášová

Tereza Freidingerová

Radka Bystřická

Helena Ganická

Jana Juráňová

Andrej Kándl

Jana Cvikova

Diana Gregorová

Josefina Lubojacki

Andrea Kučerová

Klára Vlasáková

Pavel Bicek

Lenka Benešová

Tomáš Frkal

Markéta Pallová

Renata Dostálová

Ester Dobiášová

Anna Kupcová

Miroslav Svatoš

Jaroslav Michl

David Babka

Markéta Tůmová

Lucie Hradecká

Zuzana Andreska

Michaela Trtíková Vojtková

Vít Prokopius

Jolana Novotná

Pavla Špondrová

Tereza Kvapil Pokorná

Eva Lískovcová

Jiří Procházka

Nicole Karráová

Jakub Ježek

Jana Gabrielová

Iva Baslarová

Jakub Jirásek

Kateřina Turečková

Lena Vrbová

Lucie Brusáková

Adam Šenk

Anna Pospěch Durnová

Michaela Němečková

Jolana Truncová

Tereza Mikšaníková

Jakub Kutílek

Lenka Vobrubová

Martina Fucimanová

Veronika Burešová

Ruth J. Weiniger

Lucie Malunká

Kryštof Knapp

Lenka Barbora Olejníková

František Formánek

Eva Lukešová

Zuzana Kubínová

Zdeněk Mihalco

Lenka Grünbergová

Renata Sedláková

Jana Valdrová

Anna Tausingerová

Jitka Čížková

Petr Pávek

Blanka Štefaničová

Tomáš Taich

Petr Vavřík

Martin Korec

Anna Spirmanová

Michaela Pavelková

Pavel Horňák

Petr Doubravský

Anna Gümplová

Elen Eldridge

Jolana Skůrová

Jiří Plieštik

Lukáš Pítr

Aleš Rumpel

Klára Chládková

Anna Hájková

Ivan Štampach

Anna Dumont

Michal Ďorď

Vilma Klepková

Veronika Štefečková

Vladimír Mikeš

Kristýna Janská

Michaela Kreuterová

Helen Lenda

Jarmila Cihlářová

Lucie Voláková

Kamila Kovačíková

Jan Gregor

Adam Hradecký

Gabriela Selinger

Petra Nová

Magdaléna Hajdučková

Martina Valášková

Tereza Štěpková

Pavlína Dostál

Alena Škodyová

Anna Dosoudilová Šimáková

Lucie Badalová

Irena Badalová

Lucie Macků

Bob Kartous

Agha Björkander

Jan Žáček

Gabriela Glezgová

Veronika Židlíková

Jan Morkes

Ivana Siglová

Marta Mlejnková

Valentýna Heřmánková

Lucie Gramelová

Ingrid Hanzlíková

Maggie Škabraha Dokupilová

Barbora Blahutová

Marie Feryna

Jaroslav Šotola

Lukáš Vas

Martin Vicián

Petra Gazdíková

Tomáš Kolín

Anežka Rejsková

Helena Píšová

Víc o pavla