Silent Voices No More!

Tak se jmenuje projekt, který chceme realizovat v následujících dvanácti měsících…držte nám pěsti, protože to bude ještě dlouhá cesta…

Když jsme na podzim narazili na grantovou výzvu Evropského kulturního fondu (ECF) věděli jsme přesně, s jakým projektem se zapojíme. Naším hlavním úkolem je kultivace veřejného prostoru, a jak proklamujeme ve své vizi – chceme společnost založenou na rovnosti.

Nově příchozí uprchlíci a uprchlice jsou jednou z marginalizovaných skupin, která nemá rovné startovací podmínky. Ano, spousta věcí je dána legislativou (a o její (ne)funkčnosti si můžeme myslet cokoliv), ale mnoho vychází, nebo by alespoň mělo vycházet, z humanity. Česká společnost se radikalizuje a obraz, jaký má o uprchlících a uprchlicích je často zkreslován médii – v nich vystupují “odborníci a odbornice” a mluví za tuto skupinu. A v tom vidíme problém! Uprchlíci a uprchlice nemají dostatečný prostor mluvit sami za sebe, vyjadřovat se k tomu, co se kolem děje, povídat své příběhy, dělit se o svoje zkušenosti…

Dejme hlas uprchlíkům a uprchlicím, naučme je mluvit před kamerami a novináři a novinářkami, pojďme je naučit, jak s médii pracovat a využívat jejich sílu. Ať jsou oni a ony těmi, kteří vytvářejí vlastní obraz sami o sobě…

Tak to byla prvotní myšlenka, se kterou jsme jeli do Madridu, kde se od 28. února do 4. března konal Idea Camp 2017. Do grantové výzvy ECF se přihlásilo 670 projektů z celé Evropy a blízkovýchodních států. Těch 50 nejlepších nápadů a jejich představitelů/ek se pak sešlo právě v Madridu, aby své nápady dále rozpracovali. Z nich pak ECF vybere 25 nápadů, které dostanou 10 000 Euro na jejich realizaci.

 

Už jen to, že jsme se dostali mezi 50 nejlepších bereme jako velký úspěch!

Setkání v Madridu bylo inspirativní – potkali jsme desítky aktivních lidí, kteří skrze svojí práci mění svět k lepšímu. 50 lidí z 24 zemí vytvořilo rozmanitou platformu pro sdílení a navazování mezinárodní spolupráce.

I když jsme projekt psali s cílem dát hlas utlačovaným, teprve v Madridu nám došlo, že již samotný nápad jsme s nimi měli tvořit…naštěstí je stále čas je do celého procesu zapojit a díky Idea Campu víme i jak.

Madrid byl o setkáních a nových přátelstvích. I kdybychom těch 10 000 Euro nakonec nezískali, vezeme si toho z Madridu hodně. A projekt se pokusíme realizovat i tak.

Někdy je prostě mnohem důležitější si uvědomit některé důležité věci, než jen myslet na peníze (a to i v případě, kdy jsou určeny na dobré věci).

 

Z Prahy zdraví Pavla

 

 

 

Víc o pavla