Úspěch v boji proti sexismu!

Stínová rada pro reklamu napsala odůvodněný podnět k reklamnímu spotu na propagaci Hanácké vodky s názvem „Pro ty, co se zajímají o pozadí projektu“. Zadavatelem je společnost Granette & Starorežná Distilleries, video je dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=ljG36U3QdYQ.

Spot je založen na propojení zážitků spojených s konzumací Hanácké vodky a průběhu pracovního pohovoru mladého muže. Dle Stínové rady pro reklamu je předmětná reklama v rozporu s dobrými mravy a etickými principy. Snižuje lidskou důstojnost, a to především tím, že objektifikuje ženské tělo. K objektifikaci dochází prostřednictvím obrazového zobrazení a současného užití dvojsmyslného slovního označení „pozadí“.

Dle našich informací tuto reklamu posuzovala také Rada pro reklamu, jejíž činnost stínujeme. Arbitrážní komise Rady pro reklamu na svém posledním jednání stížnosti vyhověla a stejně jako my označila reklamu za závadnou a v rozporu s kodexem reklamy. Jsme rádi, že jsme se tentokrát s Radou pro reklamu shodli!

Zadavatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Teď už jenom zbývá bedlivě sledovat výsledky následující jednání Arbitrážní komise, kde se o dalším osudu reklamy bude diskutovat.

Víc o pavla